RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że
  Packpost SP. Z O.O.
  z siedzibą
  ul. Kłobucka 23A/324
  02-699 Warszawa
  jest administratorem Państwa danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą po uzyskaniu Państwa zgody oraz w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy Packpost SP Z O.O.
 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, co skutkować będzie zaprzestaniem ich przetwarzania.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony, do czasu zgłoszenia sprzeciwu dotyczącego ich dalszego przetwarzania.
 5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (podmioty przetwarzające: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód).
 7. Packpost SP Z O.O. nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe Packpost SP Z O.O. nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 9. Realizacja przez podmiot Packpost SP Z O.O. Państwa uprawnień przewidzianych RODO nie stoi w sprzeczności z obowiązkami przewidzianymi w przepisach szczegółowych, a w szczególności nie będzie naruszać stosownych przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Facebook
Twitter