Wysyłki pocztowe

Oferujemy szeroki zakres czynności od przygotowania mailingu po jego wysyłkę.

Zlecenia mogą być przyjmowane w całości drogą elektroniczną.

Zakres zleconych prac może obejmować:

 

Druk pism – dostarczone materiały drukujemy  w zależności od preferencji klienta w kolorze lub czarno-biało.

Personalizacja – przy wykorzystaniu opcji korespondencji seryjnej pisma mogą być spersonalizowane.

Adresowanie – odpowiednio przygotujemy koperty poprzez wyposażenie w dane adresowe odbiorców

Insertowanie do kopert – włożymy przygotowane materiały do uprzednio zaadresowanej koperty

Przygotowanie książek nadawczych –  Uzupełnimy książkę nadawczą w przypadku kiedy listy mają zostać nadane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym, który jest przesyłką rejesrowaną

rejestrowaną i wymaga przygotowania dokumentu potwierdzającego nadanie.

Nadanie u operatora pocztowego – przetransportowanie gotowych listów do wskazanego urzędu pocztowego

 

Zajmujemy się obsługą wysyłki prenumerat lub dystrybucją  specjalistycznych publikacji do różnych instytucji i bibliotek.